má fotografie - zpět na úvodní stránku

česky | English


Úvodní stránka

Životopis

Publikace

Aktuální sdělení

Doporučené adresy


Výběr mých samostatných publikací

Mé příspěvky do odborných časopisů uvádí následující chronologický seznam:

 1. Jak je to s časopisy a písmem, Z 2016/20, v brailleském vydání str. 43–51
 2. Jak je to s nejstarší českou knihou, Z 2016/19, str. 48–55
 3. Před sto lety vyšla Jitřenka, Z 2016/13, v brailleském vydání str. 42–53
  (úplný text)
 4. Zapomenutý český nevidomý klavírista, TOO 2013, str. 22
  (úplný text: ve formátu PDF nebo jako webová stránka)
 5. K 200. výročí narození Louise Brailla – Braille a jeho rodiště, Z 2009/6, str. 3–9
 6. Kdo byl Bohumír Nálevka, Z 2009/5, str. 11–12
 7. K 200. výročí narození Louise Brailla – Adaptace Braillova písma na jiné jazyky, Z 2009/5, str. 3–6
 8. K 200. výročí narození Louise Brailla – Taktilní bod – základní element slepeckého písma, Z 2009/4, str. 4–10
 9. Kdo byla Božena Poncová-Vokounová, Z 2009/3, str. 9–10
 10. K 200. výročí narození Louise Brailla – Počátky kolektivního vzdělávání nevidomých dětí, Z 2009/3, str. 3–8
 11. K 200. výročí narození Louise Brailla – Vzdělání není dar, nýbrž jedno ze základních práv člověka, Z 2009/2, str. 3–6
 12. K 200. výročí narození Louise Brailla – Louis Braille a jeho odkaz, Z 2009/1, str. 7–12
 13. Karel Emanuel Macan – minulost a současnost – Návštěvou u Macanových II, Z 2008/12, str. 3–6
 14. Karel Emanuel Macan – minulost a současnost – Návštěvou u Macanových I, Z 2008/11, str. 3–8
 15. Karel Emanuel Macan – minulost a současnost – Hledat cestu k poznání II, Z 2008/10, str. 4–10
 16. Kdo jste ji znali, povstaňte, Z 2008/9, str. 10–12
 17. Karel Emanuel Macan – minulost a současnost – Hledat cestu k poznání I, Z 2008/9, str. 3–10
 18. Karel Emanuel Macan – minulost a současnost – Largo, Z 2008/7, str. 3–11
 19. Zemřel Denis Asimovič, Z 2008/5, str. 59–63
 20. Karel Emanuel Macan – minulost a současnost – Minulost můžeme jen tušit, Z 2008/5, str. 12–20
 21. Karel Emanuel Macan – minulost a současnost – Curriculum vitae, Z 2008/3, str. 3–12
 22. Karel Emanuel Macan – minulost a současnost – Glosy, Z 2008/1, str. 5–11
 23. Znáte Dühringa?, Z 2008/1, str. 11–13
 24. K počátkům taktilních časopisů, Z 2007/12, str. 8–12
 25. Tabló nejstarších výchovně–vzdělávacích ústavů pro nevidomé děti a mládež, Z 2007/9, str. 6–9
 26. Otakar Heindl – in memoriam, Z 2007/8, str. 8–11
 27. Nevidomí vynálezci v zahraničí, Z 2007/5, str. 21
 28. Zemřela Libuše Dvořáková, Z 2007/1, str. 13–15
 29. Noty pro Emila Macha, Z 2007/3, str. 61–63
 30. Ke 100. výročí narození Rudolfa Krchňáka – II, Z 2005/8
 31. Kdo byl Alois Perman, Z 2005/7, str. 3–5
 32. Ke 100. výročí narození Rudolfa Krchňáka – I, Z 2005/7, str. 1–3
 33. Malé poohlédnutí – II, Z 2005/3, str. 3–11
 34. Jemná mechanika a vzdělávání nevidomých dětí, In: jemná mechanika a technika domácnosti 18. – 20. století (sborník), Technické muzeum v Brně, 2004, str. 44–47
 35. Varšava znovuzrozená, Z 2005/2, str. 20–26
 36. Výstava Svět haptický – II v Moskvě, Z 2004/11
 37. Kdo byl Jan Drtina, Z 2004/9, str. 1–3
 38. Je mu už 200 let, Z 2004/5, str. 9–12
 39. Malé zamyšlení, Z 2004/1, str. 5–9
 40. Chorvatsko očima tyflopeda, Z 2003/11, str. 17–21
 41. Kdo byl Johann August Zeune, Z 2003/4, str. 7–13
 42. Slepecká muzea evropská – VII, Berlín, Z 2003/2, str. 11–18
 43. Slepecká muzea evropská – V, Madrid, Z 2002/11, str. 10
 44. Kdo byl Francois Josef Campbell, Z 2002/10, str. 35
 45. Slepecká muzea evropská – III, Z 2002/8, str. 17
 46. Najdete si chvíli pro cestu do Brna?, 2002/6, str. 18
 47. Slepecká muzea evropská – II, Z 2002/6, str. 14
 48. Slepecká muzea evropská – I, Z 2002/3, str. 23–27
 49. Louis Braille a Coupvray, Z 2002/1, str. 1
 50. Město tisíců ocelových patníků, Z 2001/10, str. 9
 51. Slepecké muzeum v nových prostorách, Z 2001/6, str. 16
 52. Kdo byl Jaromír Doskočil, Z 2001/5, str. 8
 53. Kdo byl Josef Zeman, Z 2001/3, str. 8–13
 54. Společenský význam slepeckých spolků 20. století, OO 2001/1, str. 34–37
 55. Čtyřicet let zvukové knihy, Z 2000/12
 56. Za Klementem Lukešem, Z 2000/12
 57. Kdo byla Ema Pollandová-Rabanová, Z 2000/9
 58. Hrst vzpomínek k výročí narození R. Krchňáka, Z 2000/8
 59. Kdo byl Karel Hejda, Z 2000/7
 60. Jeden den v Coupvray, Z 2000/7
 61. Našich 30 dní, Z 2000/3, str. 11–23
 62. Klikatá cesta nevidomých ke gramotnosti, Z 2000/3
 63. Kdo byl Pavel Les, Z 2000/2
 64. Kdo v srdcích žije – neumírá, Z 1999/12
 65. Pluralita nebo unicita?, Z 1999/12
 66. Den slepců v novém?, NŽ 1999/11
 67. Pohled do dějin slepeckých spolků, SP 1999/4,5
 68. Za Drahomírem Hanákem, Z 1999/10
 69. Těch padesát let, Z 1999/8
 70. Sedm let chovancem chrlického ústavu, P 1999/květen
 71. Kdo byl František Novozámský, Z 1999/6
 72. Co o nich možná nevíte, Z 1998/8
 73. Kytice květů jednou za sto let nestačí, Z 1998/8
 74. Výroky o slepcích, Z 1998/7
 75. Moje zkušenosti s tiskárnou Beta, Z 1998/6
 76. Ten čas je neúprosný, Z 1998/5
 77. Zajímavý rok 1898, Z 1998/2
 78. Tyflopedické poradenství v ČR, SP 1998/5
 79. Za Vladimírem Rackem, Z 1998/3
 80. Poznámky k muzeím o nevidomých, Z 1998/1
 81. Za Annou Kovářovou, Z 1997/12
 82. Kalendář dvou pražských ústavů, SP 1997/4
 83. Padesát let Dne nevidomých, Z 1997/11
 84. Vznik a vývoj tyflopedického poradenství, Z, 1997/9
 85. Pět let Slepeckého muzea v Brně, SP 1997/2
 86. Kdo byl J. K. Jablanczy, NŽ 1997 č. 3
 87. Kalendář ústavu pro nevidomé na Hradčanech, Z 1997/2
 88. Lubomír Nop, Z 1997/1
 89. Nelze zapomenout, Z 1996/12
 90. Vzpomínka na Josefa Bezecného, Z 1996/10
 91. K životnímu jubileu Oldřicha Čálka, Z 1996/6
 92. Návraty nevidomých do normálního života, MR 1996/2
 93. Příspěvek k významnému výročí, Z 1995/10
 94. Minulost, několik zpětných vazeb, Z 1995/1
 95. Navštivte jediné slepecké muzeum v ČR, SP 1994/95
 96. Zveme vás do Slepeckého muzea, K 1994/9
 97. Pozvání do muzea, 1994/5
 98. Prohlášení, Z 1994/4
 99. Současný stav poradenských služeb pro nevidomé a slabozraké, TL 1992/1–2
 100. Slepecké muzeum otevřeno, SP roč. 2 č. 5
 101. Contemporary State of Consulting Services for Blind and Partially Sighted, Ed červen 1992
 102. K problému obsahu a forem tyflopedického poradenství, TL 1990 č. 1–2
 103. Nabízíme spolupráci, Z 1990/9
 104. K životnímu jubileu, Z 1990/7
 105. Zvláštní ohledy při pěstování nevidomcův a bdění o blaho jejich, Z, 1990/4
 106. 175 let Barbierova bodového písma, Z 1990/4
 107. Kým jsme, Z 1990/4
 108. K 30. výročí zvukové knihy, Z 1990 č. 1
 109. Není rekreace jako rekreace, Z 1989/12
 110. Ke 100. narození Jaroslava Pozdníka, Z 1989/12
 111. Odešla Miroslava Pražáková, Z 1989/11
 112. Stav a perspektivy tyflopedického poradenství, Praha 1989 (sborník námětů a diskusních příspěvků, Svaz invalidů)
 113. Kdo byl Francis Josef Campbell, Z 1989/10
 114. Vývoj programů Dne nevidomých, TaP 1989/90
 115. 165 let Braillova písma, TaP 1989/90
 116. Speciální učební pomůcky na MŠ pro nevidomé, TaP 1989/78
 117. První Den učitelů nevidomých, Z 1989/7
 118. K Mezinárodnímu dni dětí, Z 1989/6
 119. Rehabilitační soustředění rodičů s nevidomými dětmi, Z 1989/5
 120. N. S. Doležel, Z 1989/4
 121. Ladislav Korunka tentokrát jako vynálezce, Z 1989/4
 122. Ke 150. výročí narození W. B. Waita, Z 1989/3
 123. Rozvíjíme péči o rodinu a dítě, Z 1989/3
 124. Objev Valentina Haüye, Z 1989/2
 125. K sedmdesátke Jozefa Sventeka, NŽ 1989/1
 126. K 180. výročí narodenia Louisa Brailla, NŽ 1989/1
 127. Rehabilitační soustředění rodičů a jejich nevidomých dětí, Tap 1988/89
 128. Kdo byl Friedrich Scherer, Z 1988/10
 129. Ján Šoltés, otec slovenskej tyflopédie, NŽ 1988/4
 130. Rudolf Maria Klar, Z 1988/9, str. 18–21
 131. Péče o dítě a rodinu, TaP 1988/3
 132. První u nás, E 1988/10
 133. K životnímu jubileu Aloise Hraby, Z 1988/7
 134. Starostlivosť o dieťa a rodinu, NŽ 1988/2
 135. Antonín Josef Rappawy, Z 1988/6
 136. První poválečná konference čs. tyflopedů, Z 1988/5
 137. Kdo byl Johann Wilhelm Klein, Z 1988/5
 138. Ve prospěch těžce zrakově postižených dětí, Z 1988/5
 139. Péče o rodinu a dítě, R 1988 (12. 5. a 18. 5.)
 140. Prof. dr. Alois Klar, Z 1988/4
 141. Životní dílo Johanna Wilhelma Kleina, OD 1987/88
 142. Za Jaroslavem Hadem, Z 1988/3, str. 21–22
 143. Josef Bezecný, první český tyfloped, Z 1988/2
 144. Právo na informace a na vzdělání, Z 1988/1
 145. Specifické otázky raného vývoje nevidomého dítěte, TL 1987
 146. Osmdesátiny Jaroslava Hronka, OD 1987/88
 147. Antonín Alexandr Špička, Z 1987/12
 148. Friedrich Entlicher, Z 1987/11
 149. Z historie Dne nevidomých, Z 1987/11
 150. Tyflografika Martina Kunze, OD 1987/88
 151. Nevidomý klavírista Leopold Balcar, Šp 1986/II
 152. Vývoj tisku pro nevidomé, Z 1987/10
 153. Josef Libansky, Z 1987/8
 154. 100. výročí narození, OD 1987/88
 155. Blahopřání do Brna, Z 1987/5
 156. Marie Dominata Hoňková, Z 1987/2
 157. Rehabilitační soustředění rodičů a jejich nevidomých dětí, OD 1986/87, str. 334
 158. 135. výročí narození Josefa Jemelíka, Z 1987/1
 159. 100 let pražské tabulky, Z 1986/12
 160. Specifické otázky raného vývoje nevidomého dítěte, P č. 7
 161. Hieronymus Lorm, tvůrce prstové abecedy pro hluchoslepé, OD 1986/87
 162. Vezmeme věc do svých rukou?, Z 1986/11
 163. K zásadám tvorby hraček pro nevidomé, Z 1986/11
 164. Rudolf Vejmělek, Z 1986/11
 165. Nevidomý klavírista Leopold Balcar, Z 1986/8
 166. Amatérská televizní lupa, Z 1986/8
 167. Zapomenutý klavírista, BV 1986 (10. 10.)
 168. Kytici květů bychom položili, Z 1986/7
 169. Vývoj pomůcek pro psaní tužkou, Z 1986/6
 170. Oskar Picht, Z 1986/5
 171. Životní jubileum Rudolfa Krchňáka, Z 1985/8
 172. Ústavy spolku Péče o slepé na Moravě, Z 1985/7, Z 1985/8
 173. Nejstarší škola pro slabozraké u nás, Z 1985/6, str. 36–37
 174. Pátý ročník setkání rodičů v Brně, Z 1985/6
 175. Životní jubileum Drahomíra Hanáka, Z 1985/6
 176. Valentin Haüy a 200 let intencionální výchovy nevidomých, TL 1983/1–2, 1984/1–2
 177. Pětasedmdesátiny Vladimíra Racka, Z 1985/5
 178. Mladých 80 let, Z 1985/4
 179. Životní úspěchy brněnských absolventů, Z 1985/4
 180. Poradenství pro rodiče nevidomých dětí předškolního věku, OD 1984/85
 181. Kde všude jsme byli doma, Z 1985/3
 182. Životní jubileum, Z 1985/2, str. 29–30
 183. Děti a zrakové postižení, Zd 1985/2
 184. Historie brněnského ústavu, Z 1985/1
 185. Moravští nevidomí hudebníci, Z 1984/10
 186. Tyflografie a tyflokartografie Valentina Haüye, OD 1984/85
 187. Pomoc zrakově postiženým dětem, DM 1984/2
 188. Rehabilitace osobnosti nevidomých v díle Valentina Haüye, PD 1984/2
 189. Publikační činnost Valentina Haüye, Šp 1983/I
 190. Odkaz Valentina Haüye stále živý, Z 1984/1
 191. Pětileté výročí, Z 1983/11
 192. Speciální stavebnice, OD 1983/84
 193. Speciální učební pomůcky na mateřské škole pro nevidomé, OD 1982/83 (dokončení)
 194. Speciální učební pomůcky na mateřské škole pro nevidomé, OD 1982/83 (pokračování)
 195. Zemřel Vincenc Král, OD 1982/83
 196. Abychom nezapomněli, Z 1982/6
 197. Tyflopedické muzeum, Z 1982/5, str. 22–24
 198. Speciální učební pomůcky na mateřské škole pro nevidomé, OD 1981/82
 199. Zásady tvorby výchovného programu MŠ pro nevidomé, OD 1980/81
 200. Zrakově postižené dítě ve škole, 1981 (leták)
 201. Francesco Lana Terzi, první autor bodového písma pro nevidomé, OD 1980/81
 202. Význam předškolní výchovy nevidomých v díle P. Villeye, VN 1980/1
 203. Demokratizace výchovy a vzdělávání nevidomých, OD roč. XXII.
 204. Jan Schwarz, IZ (červenec) 1979
 205. Estetično světa nevidomých v díle P. Villeye, OD 1978/79
 206. Demokratizace vzdělávání a nevidomí, (sborník: Význam vzdělání pro práci zrakově postižených) Svaz invalidů 1978
 207. Předškolní výchova nevidomých ve Villeyově Pedagogice slepců, TL 1978/2
 208. Cratty: Pohybové a prostorové představy nevidomých dětí a mládeže, OD roč. XXI.
 209. Hudební výchova nevidomých v Československu, VN (Rumunsko) 1977/4
 210. Učitel s vadami zraku v LŠU, EV 1978
 211. Muž v ofsajdu, Z 1978/3
 212. Výročí v oboru tyflopedie, OD roč. XX.
 213. Metody rozvoje hudebních schopností, UN 20. 1. 1977
 214. Hudba a nevidomé děti (sborník: J. Vališová: K aktuálním problémům speciální pedagogiky, Brno 1977)
 215. Současný stav hudební výchovy slabozrakých, OD 1976/77
 216. Poznámky k pojetí estetické výchovy na základních školách pro nevidomé, OD 1976/77
 217. Jejich světlem je porozumění, NS 1976 (12.11.)
 218. 13. listopad – Den nevidomých, UN 1976 (11.11.)
 219. Zveme vás na koncert, K 1976 (16.5.)
 220. Příspěvek k novému pojetí EV na ZDŠI pro nevidomé, TL 1974
 221. 140 let hudby, OD 1974/75
 222. Specifika hudební gnóze nevidomých dětí, OD 1973/74
 223. 140 let Braillovy notace, EV 1973/74
 224. Systém bodové notace pro nevidomé, OD 1972/73
 225. Zazpívej, potom zahraj, EV 1973
 226. Speciální učební pomůcky na ZDŠI pro nevidomé, OD 1972
 227. Hudební výchova nevidomých dětí, EV 1972
 228. Hudebnost nevidomých dětí, OD 1971
 229. 135 let hudby, EV 1971
 230. Výsledky výzkumu, OD 1970/71
 231. Hudební výchova na škole pro nevidomé v Brně (sborník: 135 let trvání školy pro nevidomé v Brně), 1970
 232. Hudební nástroj v rukou nevidomých, HV 1969/70
 233. Proč děti odcházejí, HV 1969/70
 234. Hudební výchova nevidomých, HV 1968/69
 235. Stereofonie ve třídě, HV 1968/69
 236. Bez zraku, A 1968
 237. Poznámky k teorii estetické výchovy nevidomých, TL 1968
 238. Zvláštnosti hudebního nadání nevidomých, OD 1968/69
 239. Zvláštnosti některých hudebních schopností nevidomých, OD 1966/67
 240. Nevidomí a umění, OD 1965/66
Zkratky časopisů:
A – Akcent, DM – Děti a my, E – Elán, Ed – Edukator, EV – Estetická výchova, IZ – Ivančický zpravodaj, HV – Hudební výchova, K – KAM za kulturou, MR – Medica revue, NS – Nová svoboda, NŽ – Nový život, OO – Oční optika, OD – Otázky defektologie, PD – Psychológia a patopsychológia dieťaťa, SP – Speciální pedagogika, ŠP – Špeciálna pedagogika, TaP – Teorie a praxe speciální pedagogiky, TL – Tyflologické listy, TOO – Trendy v oční optice, UN – Učitelské noviny, VN – Viaţă nouă, Z – Zora, Zd – Zdraví.© 1999–2018 PhDr. Josef Smýkal