[ zpět na seznam publikací  |  zpět na úvodní stránku ]

[ úplný text (163 kB) | english summary ]Josef Smýkal
~
Pohled do dějin slepeckého písma


Je první publikací, kterou vydalo Slepecké muzeum v Brně a na jejímž vydání se finančně podílela tehdejší Česká unie nevidomých a slabozrakých.

Při tvorbě této práce jsem se opíral o nejrůznější prameny české i zahraniční. Byl jsem si vědom, že podobné téma není v českém jazyce komplexně zpracováno, a že mohou proto vzniknout diference v některých údajích. Nakonec byly mé údaje přijaty, protože jsou podloženy několikerým ověřením. Přesto může vzniknout diference, jelikož ani zdánlivě historicky spolehlivé prameny nemusí udávat ověřená data.

Obsah jsem pojal komplexně, tj. popisuji všechna písma, která byla určena nebo doporučena nevidomým. Počátky hledám v dávné minulosti. Odhalil jsem několik falešných mínění a idealizací, jako je např. to, že pražskou tabulku vynalezl Karel Emanuel Macan, což se mezi odborníky tradovalo. Byl jím jiný vynálezce. Shromáždil jsem mnoho materiálů fotografických i jiných.

Publikace slouží nejen instruktorům výuky Braillova písma, ale také badatelům, kteří se věnují jiným oblastem studia tyflopedie. Pomůže i to, že je zde bohatá a originální obrazová příloha a jmenný i věcný rejstřík. Publikace je doplněna českým, anglickým a německým souhrnem.

Rozsah 113 stran.
[ úplný text (163 kB) | english summary ]

[ zpět na seznam publikací  |  zpět na úvodní stránku ]