[ zpět na seznam publikací  |  zpět na úvodní stránku ]

[ úplný text (64 kB) | english summary ]Josef Smýkal
~
Zvláštnosti a metody rozvoje
hudebních schopností nevidomých dětí

(vyšlo jako příloha časopisu Otázky defektologie, roč. XX)


Po desetiletých zkušenostech intenzivní hudebně-pedagogické i publikační činnosti jsem se odhodlal uzavřít své zkušenosti v oboru, který byl mnohdy prezentován spíše neuceleně a s podtextem, který se přikláněl k přisuzování zvláštních hudebních schopností všem nevidomým dětem. Tuto škodlivou legendu se snažím odmítnout tím, že poukazuji na specifické vývojové podmínky gnóze nevidomého dítěte, pro které jsou okolní zvuky - a tedy i hudební - primárním signálem. Nikoliv tedy fyziologie, ale psychika vnímání sluchem, to je jedna z rozhodujících podmínek zvýšené citlivosti ke zvukům - a tedy i hudebním - u dětí, které nevidí. Slepota sama není prostředím, které by působilo automaticky na úroveň hudební vnímavosti, rozhodující jsou potřebné hudební vlohy.

V obsahu této knížky popisuji specifické prostředky, které podněcují kladný vývoj hudebnosti dítěte školního věku i metody rozvoje zručnosti při hře na hudební nástroje. Zabývám se cílem i úkoly hudební výchovy nevidomých dětí pro vzbuzení zájmu o toto umění i pro přípravu vybraných studentů na konzervatoři.

Pedagogické čtení vyšlo v roce 1978 jako příloha časopisu Otázky defektologie, ročník XX. Pro internetové stránky jsem je v roce 2002 částečně aktualizoval.

Rozsah 28 stran.
[ úplný text (64 kB) | english summary ]

[ zpět na seznam publikací  |  zpět na úvodní stránku ]