má fotografie - zpět na úvodní stránku

Úvodní stránka

Životopis

Publikace

Aktuální sdělení

Doporučené adresy


Doporučené adresy

V rámci rozšíření služeb jsem připravil adresy tematicky uspořádaných institucí, které se zabývají poradenskou službou, výchovou a vzděláváním, konkrétní psychologickou péčí o zrakově těžce postiženého člověka od jeho narození až po vysoké stáří. Posloužit by mohly odborníkům i některým institucím. Máte-li přání tento seznam doplnit o další instituce, rád vyhovím. Napište.Na úvod seznamu odkazů mi dovolte, abych vám v první řadě nabídl zejména webovou adresu Oddělení pro slepeckou historii Technického muzea v Brně:
www.technicalmuseum.cz/expo/expo06.htm
www.sweb.cz/Eliska.Hlusi
muzeum@braillnet.cz

Poradenské centrum a střediska Rané péče

Poradenské centrum se svými středisky pro rodiče nevidomých a těžce slabozrakých dětí ve věku od narození do tří až čtyř let vzniklo z původní Tyflopedické poradny, kterou jsem založil jako první v Československu v r. 1977 v Brně. Současné úkoly: depistáž, individuální péče o rodinu a dítě, poskytování informací rodičům o současném stavu sociálních opatření, vlastní vzdělávání pracovníků aj. Doporučuji rodičům, aby se na centrum Rané péče obraceli co nejdříve, aby tak jejich zrakově těžce postižené dítě mohlo být odborně vedeno již od útlého věku. Pracovníci jsou připraveni pomoct rodičům při jejich náročné výchově.

Metodické centrum Středisek rané péče v Praze:
www.ranapece.cz
centrum@ranapece.cz

Zde jsou uvedeny adresy center v Praze a středisek v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Liberci, Plzni a Českých Budějovicích:
praha@ranapece.cz – středisko v Praze
brno@ranapece.cz – středisko v Brně
olomouc@ranapece.cz – středisko v Olomouci
ostrava@ranapece.cz – středisko v Ostravě
liberec@ranapece.cz – středisko v Liberci
plzen@ranapece.cz – středisko v Plzni
budejovice@ranapece.cz – středisko v Českých Budějovicích
Poradenská centra při mateřských a základních školách

Při speciálních mateřských, základních a středních školách pro nevidomé a slabozraké žáky existují střediska, která spolupracují s rodiči žáků, kteří navštěvují školu v místě bydliště své rodiny, nebo poskytují pomoc žákům, kteří navštěvují speciální školu s internátem. Tato střediska mají jeden hlavní úkol: poskytnout odborné rady pro rodiče, kteří mají v úmyslu ponechat si své zrakově těžce postižené dítě doma a zajistit jeho povinnou školní docházku v místě svého bydliště. Jedná se o individuální rozhodování, nikoliv o frontální akci. Vlastní zkušenosti mi potvrzují, že dítě má zůstat jako člen rodiny a nikoliv jako pouhý víkendový návštěvník. Paradoxem ovšem je, že tato střediska jsou součástí speciálních škol a mohou být ovlivňována opačným směrem.

Kontaktní adresy:
http://www.braillnet.cz/kopspc
http://www.braillnet.cz/kopzzs
http://www.braillnet.cz/skolajj
http://www.braillnet.cz/mszp
http://www.braillnet.cz/spc
Poradenská střediska pro dospělé osoby

Odborná střediska Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) poskytují komplexní speciálně pedagogickou a psychologickou péči nevidomým a slabozrakým osobám od jejich 15 let. Především se jedná o překonání prvních problémů vzniklých poškozením nebo úplnou ztrátou zraku. Střediska se starají o to, aby se takto postižený člověk dovedl postupně smiřovat se svým stavem, samostatně pohybovat, neztratil své dřívější přátele a také našel nové, a je-li jeho postižení nejtěžší, naučí se braillskému písmu, ovládat speciální pomůcky apod. Při SONS působí i středisko pro hluchoslepé aj.

Oblastní ambulantní střediska Tyfloservis:
www.tyfloservis.cz
centrum@tyfloservis.cz

Střediska Tyfloservisu působí v těchto městech: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem a Zlín:
brno@tyfloservis.cz – středisko v Brně
c.budejovice@tyfloservis.cz – středisko v Českých Budějovicích
h.kralove@tyfloservis.cz – středisko v Hradci Králové
jihlava@tyfloservis.cz – středisko v Jihlavě
k.vary@tyfloservis.cz – středisko v Karlových Varech
liberec@tyfloservis.cz – středisko v Liberci
olomouc@tyfloservis.cz – středisko v Olomouci
ostrava@tyfloservis.cz – středisko v Ostravě
plzen@tyfloservis.cz – středisko v Plzni
praha@tyfloservis.cz – středisko v Praze
usti@tyfloservis.cz – středisko v Ústí nad Labem
zlin@tyfloservis.cz – středisko ve Zlíně

Střediska TyfloCentrum:
V posledních letech byla založena krajská střediska sociálních a kulturních služeb nevidomým a těžce slabozrakým občanům, které společně s regionálními pracovišti Tyfloservisu tvoří v jednotlivých krajích České republiky ucelený systém služeb zrakově těžce postiženým osobám. Tento systém připomíná defaistické pojetí péče, které vznikalo postupně v západní Evropě a USA. Činnost TyfloCenter je směrována na nezaměstnané osoby a důchodce. Střediska rozvíjejí pro zrakově těžce postižené dospělé osoby celodenní kulturní i jiné prospěšné činnosti. Podle zájmů externistů zřizují výtvarné, hudební i jiné kroužky, pořádají výstavy rukodělných prací aj.
TyfloCentra jsou také významnými středisky vzdělávání a poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek na bázi PC, nezaměstnaným z řad zrakově postižených v produktivním věku, kteří chtějí a mohu pracovat, pomáhají při začleňování na volný trh práce pomocí vzdělávacích aktivit, pracovní asistence a pracovní rehabilitace.

Krajská TyfloCentra sídlí v krajských městech a ve svých krajích mají svá regionální pracoviště:

TyfloCentrum Praha, o.p.s.:
praha@tyflocentrum.cz, www.tyflocentrum.cz/praha
další místa poskytování sociálních služeb: Kolín, Mladá Boleslav, Příbram, Rakovník
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.:
plzen@tyflocentrum.cz, www.tyflocentrum.cz/plzen
TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s.:
karlovy.vary@tyflocentrum.cz, www.tyflocentrum.cz/vary
další místa poskytování sociálních služeb: Cheb, Sokolov, Ostrov
TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.:
usti.nl@tyflocentrum.cz, www.tyflocentrum.cz/usti
další místa poskytování sociálních služeb: Louny, Litoměřice, Most
TyfloCentrum Liberec, o.p.s.:
liberec@tyflocentrum.cz, www.tyflocentrum.cz/liberec
další místa poskytování sociálních služeb: Česká Lípa, Semily, Turnov
TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.:
hradec.kralove@tyflocentrum.cz, www.tyflocentrum.cz/hradec
další místa poskytování sociálních služeb: Jíčín, Náchod
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.:
pardubice@tyflocentrum.cz, www.tyflocentrum.cz/pardubice
další místa poskytování sociálních služeb: Chrudim, Litomyšl
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.:
jihlava@tyflocentrum.cz, www.tyflocentrum.cz/jihlava
TyfloCentrum Brno, o.p.s.:
brno@tyflocentrum.cz, www.tyflocentrum.cz/brno
další místa poskytování sociálních služeb: Břeclav, Moravský Krumlov, Vyškov, Znojmo
TyfloCentrum Zlín, o.p.s.:
zlin@tyflocentrum.cz, www.tyflocentrum.cz/zlin
další místa poskytování sociálních služeb: Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Kroměříž, Uherské Hradiště
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.:
olomouc@tyflocentrum.cz, www.tyflocentrum.cz/olomouc
další místa poskytování sociálních služeb: Prostějov, Přerov, Šumperk, Jeseník
TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.:
ostrava@tyflocentrum.cz, www.tyflocentrum.cz/ostrava
další místa poskytování sociálních služeb: Třinec, Havířov, Nový Jičín
TyfloKabinet České Budějovice, o.p.s.:
tyflokabinet.cb@seznam.cz, www.tyflocentrum.cz/tk-cz

Středisko integračních aktivit SONS:
www.sons.cz/sia
sia@sons.cz

Metodické centrum sociálně-právního poradenství SONS:
www.sons.cz/pravni
pravni@sons.cz

Výcvikové středisko vodicích psů SONS:
www.vodicipsi.cz
info@vodicipsi.cz

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS):
www.sons.cz
sons@sons.cz


Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých
Samostatné sdružení Okamžik lze svými aktivitami zařadit nejen do kategorie poradenských institucí, ale i mezi instituce kulturní:

  • osobní asistence pro nevidomé zajišťovaná profesionálně dobrovolníky (dlouhodobá spolupráce stálé dvojice "nevidomý klient/dobrovolný asistent" v dohodnuté oblasti a za podpory pracovníků projektu)
  • průvodcovská služba pro nevidomé zajišťovaná dobrovolníky (telefonicky sjednávané jednorázové doprovody nevidomých, které uskutečňují proškolení dobrovolníci)
  • poradenství zaměřené na otázky samostatného života zrakově postižených lidí, které je určeno nejen jim, ale také rodinným příslušníkům, spolupracovníkům a dalším zainteresovaným (včetně pořádání seminářů a besed)
  • kulturní aktivity tematicky nebo autorsky související se zdravotním postižením (celostátní umělecké soutěže, zájmové kroužky, kluby a jednorázové tvořivé dílny)
  • ediční činnost tematicky nebo autorsky související se zdravotním postižením načítání knih pro nevidomé (tzv. Svépomocná knihovna)
www.okamzik.cz
okamzik@okamzik.cz
Rehabilitační střediska, pobytová

Jsou to rehabilitační, rekondiční a rekvalifikační zařízení, ve kterých se intenzivně a soustavně po několik měsíců provádí reedukace manuálních a intelektuálních dovedností a zručností, zaškolování do nových povolání. Účastníci jsou seznamováni i s nejnovější digitální a jinou technikou, která pomáhá překonávat informační bariéry apod. Obě pobytová střediska mají úkol připravit později osleplého k vyrovnání se s novým stylem života. Jsou určitou nadstavbou činnosti Tyfloservisu.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s., v Praze:
www.dedina.cz
dedina@dedina.cz

Pobytové a rehabilitační středisko Ústavu sociální péče v Brně:
www.uspchrlice.cz
office@uspchrlice.cz
Kulturní střediska

Zajišťují pravidelnou dodávku speciálních časopisů a knih v braillském i zvětšeném písmu, zapůjčují nahrávky beletrie i studijní literatury na magnetofonových kazetách a poskytují služby související s širokou informovaností o možnosti kulturního života nevidomých a slabozrakých osob.

Oddělení pro slepeckou historii Technického muzea v Brně:
www.technicalmuseum.cz/expo/expo06.htm
www.sweb.cz/Eliska.Hlusi
muzeum@braillnet.cz

Slepecká tiskárna a knihovna v Praze:
www.ktn.cz
ktn@ktn.cz

Redakce časopisu Zora:
www.sons.cz/zora
zora@sons.cz

Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých:
www.okamzik.cz
okamzik@okamzik.cz
Centra pro podporu vysokoškolského studia nevidomých a slabozrakých

Vysokoškolské studium nevidomých a slabozrakých studentů má již u nás dlouhou tradici. Přitom není omezeno pouze na obory humanitní.
Při Ústřední radě zrakově postižených Svazu invalidů vznikla v r. 1974 jako její pomocný orgán komise pro vzdělávání a intelektuální práci zrakově a sluchově postižených vysokoškolských studentů. Finanční prostředky byly přidělovány Ministerstvem školství. Komise vyvíjela záslužnou činnost zapůjčováním magnetofonů, jejich příslušenství, nahrávkami studijní literatury komplexně i podle nároků jednotlivých studentů aj. Její činnost umožnila vysokoškolská studia mnoha nevidomým a těžce slabozrakým studentům. Velkým kladem bylo pořádání speciálních seminářů pro jednotlivé vědní obory. Na nich se scházeli učitelé, právníci, psychologové a další separátně, aby projednali problematiku studia i zaměstnání.
Počátkem devadesátých let vyvinula Česká unie nevidomých a slabozrakých úsilí, aby tuto dosavadní praxi doplnila nová forma podpory studia pomocí digitální techniky. Tak vzniklo první středisko v Praze.


Centrum pro podporu vysokoškolského studia zrakově postižených TEREZA v Praze:
www.tereza.fjfi.cvut.cz
info@tereza.fjfi.cvut.cz

Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky při Masarykově univerzitě v Brně:
www.teiresias.muni.cz
http://www.muni.cz/teiresias
teiresias@muni.cz

Laboratoř Carolina – Centrum podpory studia zrakově postižených na Univerzitě Karlově v Praze:
carolina.mff.cuni.cz
carolina@braille.mff.cuni.cz


© 1999–2018 PhDr. Josef Smýkal