[ zpět na seznam publikací  |  zpět na úvodní stránku ]

[ výběr z textu (32 kB) | english summary ]Josef Smýkal
~
Hudební výchova nevidomých dětí
(rigorózní práce - strojopis)


Období, ve kterém jsem se zabýval specifiky hudební výchovy nevidomých žáků základních škol, skončilo mou rigorózní prací z r. 1972. Shrnuji v ní své zkušenosti. Rozvádím fakta o prostředí, ve kterém se rozvíjí případné hudební nadání, které nemá v tomto případě žádná specifika. V rozvíjení hudebních schopností a hlavně dovedností se uplatňují zvláštnosti, které souvisejí jednak s prostředím, ve kterém se rozvíjí citlivost k tónům, jednak vznikají problémy v praktickém provozování hudby nebo hudebně pedagogické činnosti.

Z uvedených hledisek je práce rozdělena na část teoretickou a praktickou.

Tiskem nevyšla.

Rozsah 204 stran.
[ výběr z textu (32 kB) | english summary ]

[ zpět na seznam publikací  |  zpět na úvodní stránku ]