[ zpět na seznam publikací  |  zpět na úvodní stránku ]

[ úplný text (183 kB) | english summary ]Josef Smýkal
~
Pohled do dějin slepeckých spolků


Při zpracování jsem použil větší množství odborné literatury, dokumentů i časopiseckých příspěvků, které mi byly podkladem pro koncepci této práce. Vycházel jsem z pramenů pokud možno historicky nejbližších popisovanému ději. Do této stati jsem zahrnul počátky tzv. slepeckého hnutí od nejstarší doby. Popisuji vývoj touhy slepců po vzájemném poznání a snahy o sdružování v kongregacích, bratrstev, spolcích, svazech, po současnost v České republice i v zahraničí. Podávám informace týkající se slepeckého hnutí ve všech světadílech.

Obsah je poněkud nevyvážený, jelikož nejvíce spolehlivých pramenů jsem nalezl těch, které se týkají Evropy. Zajímavé jsou informace ze Starého Egypta, Číny, Mezopotámie, Řecka, Říma aj. Dále se zmiňuji o středověkých bratrstvech, vlivu výchovných a vzdělávacích ústavů pro nevidomé na vznik spolků, popisuji vlivy společenského, náboženského, ideového a hospodářského vilu na vývoj spolků samotných slepců i spolků o ně pečujících. Zvláštní kapitoly věnuji popisování rozvoje společenských organizací u nás.

Rozsah 65 stran formátu A5.
[ úplný text (183 kB) | english summary ]

[ zpět na seznam publikací  |  zpět na úvodní stránku ]