[ zpět na seznam publikací  |  zpět na úvodní stránku ]

[ úplný text (do nového okna, jiný server) ]Josef Smýkal
~
Tyflopedický lexikon jmenný
(druhé rozšířené vydání)


Autor se tematicky vymezuje na informace o
  • životě, kultuře i práci vybraných nevidomých osobností s přihlédnutím k jejich společenskému významu,
  • podává zprávy o odborné činnosti uvedených speciálních pedagogů a vědců, kteří přispěli nebo přispívají výchově a vzdělávání nevidomých dětí a jsou účastni na vytváření společenských podmínek života dospělých nevidomých osob.
Lexikon obsahuje informace o osobnostech historicky od Starověkého Říma po současnost, nebojí se zhodnotit mladé perspektivní zrakově těžce postižené osoby. Jeho snahou je upozornit na činnost významných tyflopedů praktiků i teoretiků všech světových kontinentů.

Publikace je vybavena několika sty portrétů i jinými ilustracemi a doplněna bohatou barevnou obrazovou přílohou. Mimo ukázku několika historicky zaniklých písem pro nevidomé čtenáře, obsahuje dokumentaci, která se vztahuje k několika heslům lexikonu.

Obsahem lexikonu není soubor kuriozit, nýbrž líčení životních osudů těch slepců, kteří nežili nadarmo. Právě proto tvoří velká skupina odborníků, tyflopedů praktiků i teoretiků, rovnováhu, jejímž úkolem je poukázat na všechna specifika péče o vzdělávání, výchovu a přípravu pro aktivní život nevidomých dětí, mládeže, ale též dospělých později osleplých osob. Smyslem této publikace je zdůraznit, že slepota sama je velkou životní překážkou, kterou lze překonat jedině mimořádným úsilím. Zajímavé je také sledovat možnosti rozvoje nadání, jež se vymyká možnostem nevidomého člověka. Přesto se zde setkáme s osudy nevidomých včelařů, politiků, vysokoškolských učitelů, vynálezců, výtvarníků a přirozeně i vynikajících hudebníků aj. Tyflopedický lexikon jmenný by měl být pomníkem všech nevidomých i jejich učitelů a teoretiků, kteří za sebou zanechali trvalé hodnoty.

Rozsah 455 stran formátu A4.
[ úplný text (do nového okna, jiný server) ]

[ zpět na seznam publikací  |  zpět na úvodní stránku ]