[ zpět na seznam publikací  |  zpět na úvodní stránku ]

[ úplný text (73 kB) | english summary ]Josef Smýkal
~
Těžce zrakově postižené dítě v rodině


V r. 1980 jsem vydal první ze tří písemných prací, které se zabývají péčí o předškolní dítě nevidomé od narození nebo později osleplé. Přesto, že vyšla v nákladu 2000 výtisků, byla brzy rozebrána.

V jejím obsahu jsou základní zkušenosti, po kterých rodiče pátrali. V české literatuře nebylo v této době žádné jiné publikace s obdobným tématem. Poradna v Brně fungovala necelé tři roky, dětí přibývalo a zájem měly i různé organizace. Knížečka měla úspěch i u dětských lékařů. Brzy na to, jsem zpracoval další brožuru s názvem Výchova nevidomého dítěte předškolního věku.

Pokouším se zde identifikovat svět malého nevidomého dítěte, kladu důraz na význam dětské hry, popisuji komplexní péči státních orgánů o dítě a rodinu, nastiňuji vývoj dětských dovedností. V závěru je obrazová příloha.

Rozsah 37 stran.
[ úplný text (73 kB) | english summary ]

[ zpět na seznam publikací  |  zpět na úvodní stránku ]