[ zpět na seznam publikací  |  zpět na úvodní stránku ]

[ výběr z textu (21 kB) | english summary ]Josef Smýkal
~
Hudebnost nevidomé mládeže školního věku
ve světle jejich zvláštností poznávacích činností


Pro realizaci svého záměru přestoupit z lidové školy umění do základní školy pro nevidomé a slabozraké v Brně jako učitel hudby jsem se rozhodl rozšířit svou aprobaci z tyflopedie. Pro zakončení studia na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci jsem podal tuto diplomovou práci. Stala se odrazovým můstkem pro další činnost v tomto směru.

Zabývám se v ní hodnocením výzkumu hudebních schopností nevidomých žáků základních škol v Brně, Praze a Levoči. Potvrzuje se má hypotéza o zvýšené citlivosti k tónům, jako jedné z mnoha schopností potřebných pro rozvoj hudebních dovedností.

Práce je psána strojopisem a tiskem nevyšla.

Rozsah 71 stran.
[ výběr z textu (21 kB) | english summary ]

[ zpět na seznam publikací  |  zpět na úvodní stránku ]