má fotografie - zpět na úvodní stránku

česky | English


Úvodní stránka

Životopis

Publikace

Aktuální sdělení

Doporučené adresy


Profesní životopis

Narozen 19. září 1926 ve Vlčnově. Vyučen řemeslu košíkářskému (1944), státní zkouška z hudby na Konzervatoři Brno (1947), Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra speciální pedagogiky, obor tyflopedie + hudební výchova, diplomová práce Hudebnost nevidomé mládeže (1966), doktorandské studium obor Dějiny filozofie + speciální pedagogika/tyflopedie + hudební výchova, rigorózní práce Hudební výchova nevidomých dětí (1973).


Má pracovní působiště:

 • Hudební škola Josefa Slimáčka, učitel, Brno, 1945–1947
 • Lidové školy umění Uherský Brod, Svitavy, Brno, učitel, 1948–1967
 • Základní škola pro nevidomé a slabozraké, učitel, Brno, 1967–1977
 • Základní škola pro nevidomé a slabozraké, ředitel, Brno, 1977–1982
 • Základní škola pro nevidomé a slabozraké, učitel, Brno, 1982–1985
 • Pedagogická fakulta UP, Olomouc, externí učitel, 1972–1987
 • Pedagogická fakulta MU, externí učitel, 1991–1993
 • zakladatel a vedoucí Tyflopedické poradny při ZŠ a MŠ pro nevidomé, později při Svazu invalidů a následně České unii nevidomých a slabozrakých, 1977–1994
 • zakladatel a redaktor časopisu Brněnský občasník, 1990–2005
 • zakladatel a vedoucí Slepeckého muzea, 1992–1999
 • Slepecké muzeum, Brno, vědecký pracovník, 1999–2000
 • Oddělení dokumentace tyflopedických informací Technického muzea v Brně, vědecký pracovník, 2000–dosud


Výsledky mé pedagogické tvořivosti:
 • Tři pedagogická čtení, jedno získalo první místo v ústředním kole
 • na 250 příspěvků do odborných a propagačních časopisů českých i zahraničních
 • autor sedmnácti odborných publikací
 • autor řady titulů speciálních učebnic Hudební výchova určených žákům ZŠ pro nevidomé
 • autor speciální učebnice brailleské [brajské] bodové hudební notace určení pro nevidomé žáky ZŠ
 • autor několika speciálních učebních pomůcek určených pro nevidomé žáky ZŠ
 • během padesáti let pořídil a popsal rozsáhlou sbírku několika set historických slepeckých pomůcek školních i jiných; doplnil studijními návštěvami čtrnácti evropských slepeckých muzeí


Výsledky mé odborné teoretické činnosti:
 • učinil a popsal objev trojí funkce ruky nevidomého v kompenzačním procesu
 • popsal následky příčinných vztahů fyziologie a psychiky taktilního vnímání nevidomých v kompenzačním procesu
 • popsal základní principy teorie gnozeologických procesů v estetickém a uměleckém vnímání nevidomých a stanovil jejich specifika pěti stupňů abstrakcí konkrétního předmětu
 • kladl důraz na poznání historie péče o nevidomé a jejich výchovu i vzdělávání z hlediska rehabilitace a uschopnění jejich osobnosti z utilitárního hlediska
 • vlastní zpracování tyflopedické klasifikace a interpretace výchovných a vzdělávacích metod, zásad a postupů v teorii i praxi
 • vlastní zpracování základních principů výchovy nevidomého dítěte raného období
 • popsal historii zájmových spolků nevidomých


Mé zájmové novinářské činnosti:
 • Tyflopedické muzeum – bulletin s mnoha vyobrazeními se zabýval propagací budoucího Slepeckého muzea v Brně, 1981–1995
 • Brněnský občasník – časopis v brailleském písmu. Jeho obsah byl zájmový. Janem Pokorným byl uveřejňovám na internetu. V brailleském písmu byl tištěn na historických tiskařských strojích, 1990–2003


Ocenění:
 • Ke Dni učitelů – Ústřední národní výbor města Brna, 1963
 • Cena města Brna v oboru výchova a vzdělávání, 2006
 • Cena Jihomoravského kraje v oboru výchova a vzdělávání, 2011
 • Cena obce Vlčnova v oboru výchova a vzdělávání, 2011

© 1999–2018 PhDr. Josef Smýkal