[ zpět na seznam publikací  |  zpět na úvodní stránku ]

[ výběr z textu (38 kB) | english summary ]Josef Smýkal
~
Gnóze nevidomých v umění
(rukopis)


Ve dvou částech se pokouším shrnout poznatky, jak a za jakých okolností poznává nevidomé dítě i dospělý nevidomý člověk jednotlivá umění. Jako příloha je připojeno vysvětlení principu Braillovy bodové hudební notace.

Rozbor podmínek, za kterých nevidomý poznává umění jako umění a nikoliv jako pouhé předměty, posuzuji ze specifického gnozeologického hlediska, které vzniká změnami v poznávacích činnostech bez účasti zraku. Snad až příliš se vyhýbám hypotetickému pohledu, ukazují to poslední zkušenosti devadesátých let. Rozlišuji tři hlavní stupně poznávání světa: konkrétní, estetické a umělecké. Po rozsáhlé části teoretické se zabývám možnostmi uplatnění v praxi.

Rukopis ve strojopisu pochází z r. 1967. Práce tiskem nevyšla.

Rozsah 224 stran.
[ výběr z textu (38 kB) | english summary ]

[ zpět na seznam publikací  |  zpět na úvodní stránku ]