[ zpět na seznam publikací  |  zpět na úvodní stránku ]

[ úplný text (120 kB) | english summary ]Josef Smýkal
~
Hudební tradice školy
pro nevidomé a slabozraké v Brně


Tato publikace vznikla v roce 1996 v úzké spolupráci se současnou vedoucí Slepeckého muzea v Brně Eliškou Hluší. Zabývá se popisováním hudebního života brněnského ústavu pro nevidomé a následně i základní školy pro nevidomé a slabozraké v Brně. Jsou v ní shromážděny údaje získané jednak z dostupné literatury, jednak z osobních zkušeností.

Hudba v životě nevidomého má nezastupitelné místo ve výchově k umění. V hudbě nevidomý poznává, co je to umělecký zážitek, hudbu může zároveň pěstovat jako zájmový obor. Mimořádně mnoho nevidomých a těžce slabozrakých se věnuje hudbě profesionálně. Zpočátku to bylo bez potřebné kvalifikace, kterou později absolventi školy získávali státními zkouškami na brněnské konzervatoři, v pražské Střední hudební škole a posléze na speciální Konzervatoři Jana Deyla v Praze.

V publikaci oceňujeme mimořádné hudební výsledky několika brněnských absolventů. Jako příloha jsou zde fotografie všech učitelů hudby, kteří působili v ústavu a pozdější škole pro nevidomé a slabozraké v Brně.

Rozsah 58 stran.
[ úplný text (120 kB) | english summary ]

[ zpět na seznam publikací  |  zpět na úvodní stránku ]