[ zpět na seznam publikací  |  zpět na úvodní stránku ]

[ úplný text (65 kB) | english summary ]Josef Smýkal
~
Vznik a vývoj Slepeckého muzea v Brně


Pohlédneme-li na Internet, zjistíme, že Slepecké muzeum v Brně je jedním z projektů Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Tím je vyčerpána otázka, kde se vzalo. Je to úmysl, je to nedopatření?

Uvádím tuto záležitost na pravou míru svou brožurou z roku 1996, ve které píši, za jakých okolností vzniklo a popisuji i jeho činnost do tohoto období. Částečně jsou podmínky popsány v brožuře Čtyři brněnská zastavení. Tato publikace je však doplněna dokumentárními fotografiemi a údaji, jakým způsobem jsem jednotlivé exponáty získával, jaká byla činnost muzea v době, kdy jsem jej vedl.

V poslední době cítíme velký nedostatek prostor. Exponátů neustále přibývá, ale prostory nelze rozšířit. Bude třeba zvážit, co dál. Navíc nedostačuje ani depozitář, který je zároveň kanceláří. Nové přírůstky uskladňujeme provizorně.

Rozsah 37 stran.
[ úplný text (65 kB) | english summary ]

[ zpět na seznam publikací  |  zpět na úvodní stránku ]