[ zpět na seznam publikací  |  zpět na úvodní stránku ]

[ úplný text (163 kB) | english summary ]Josef Smýkal
~
150 let výchovné a vzdělávací instituce
pro nevidomé v Brně


V této knize popisuji historii ústavu pro výchovu a vzdělávání nevidomých v Brně od jeho začátků v roce 1835 až do roku 1985.

Po úvodní povídce nevidomého Rudolfa Krchňáka Bez hole a básně nevidomé autorky Evy Hřibové Dotýkání následuje popis dramatických událostí, za kterých Jan Rafael Beitl ústav v roce 1835 založil. V popisování dalšího vývoje instituce se opírám o úlohu jednotlivých ředitelů, kteří měli zásadní vliv na pojetí výchovy a vzdělávání nevidomých žáků. Dále popisuji prostředí několika budov, ve kterých ústav sídlil. Při popisování rozvoje ústavu vycházím z konkrétního prostředí a reálné situace včetně úlohy osobnosti ředitele.

Zvláštní pozornost věnuji obdobím obou světových válek, ve kterých se ústav nacházel v nejtěžších situacích. Pokračuji popisem anabáze při úsilí získat důstojnou budovu po druhé světové válce. Významné období vzniku socialistické školy mělo vliv na zánik ústavu a jeho transformaci na základní a střední školy.

Důkazem o významu ústavu a pozdější základní školy je část, která se zabývá výsledky pedagogické činnosti učitelů a vychovatelů a hlavně popisuji úsilí několika nejúspěšnějších nevidomých a slabozrakých absolventů, kteří vlastním úsilím dosáhli v životě významných úspěchů.

Publikace je doplněna seznamem absolventů ústavu i školy a fotografiemi dokumentů.

Vzhledem k tomu, že nebylo možné získat dostatek finančních prostředků, byla tato monografie vydána v mimořádně úsporné formě rozmnožením strojopisu ofsetovou technikou v roce 1985.

Rozsah 185 stran.
[ úplný text (163 kB) | english summary ]

[ zpět na seznam publikací  |  zpět na úvodní stránku ]