[ zpět na seznam publikací  |  zpět na úvodní stránku ]

[ úplný text (do nového okna, jiný server) ]Josef Smýkal
~
Studie a statě

Publikace je v úvodu opatřena odbornými posudky


Autor se tematicky vymezuje na následující témata:
 • Úvodní poznámky autora
 • Z historie
 • Kultura, estetika, umění
 • Speciálně pedagogické poradenství
 • Specialní pomůcky
 • Slepecká muzea evropská
 • Významné osobnosti v tyflopedii
 • Tři vynikající osobnosti v tyflopedii
 • Tyflopedické kalendárium
 • Příloha
  • Souhrn
  • Resumé
  • Literatura
  • Internetové prameny
  • Rejstřík jmenný
  • Vysvětlivky
  • Zkratky
Publikace při zpracování jednotlivých témat vychází z původních autorových studií uveřejněných formou článků v českých a poskrovnu i zahraničních časopisech v rozmezí let 1965–2009. Ucelenější statě včetně poznámek ze současnosti potom představují autorův pohled na vybranou tematiku.

Kniha je vybavena přibližně stem fotografií, z nich je velké procento dosud neuveřejněných historických dokumentů a předmětů. Některé obrázky pocházejí z 19. století, jiné jsou pořízeny amatérsky. Není proto vždy zajištěna jejich dobrá technická a vypovídací úroveň.

Rozsah 684 stran formátu A4.
[ úplný text (do nového okna, jiný server) ]

[ zpět na seznam publikací  |  zpět na úvodní stránku ]