[ zpět na seznam publikací  |  zpět na úvodní stránku ]

[ úplný text (291 kB) | english summary ]Josef Smýkal
~
Hovory s rodiči o výchově nevidomého dítěte


V této publikaci shrnuji své i cizí zkušenosti. Popisuji specifické jevy výchovy nevidomého a těžce slabozrakého dítěte raného i předškolního období. Zabývám se specifickou klasifikací výchovných metod vycházejících ze skutečnosti úplné či převážné ztráty zraku.

Knížka je obsahově směrována především rodičům, ale pro studenty i tyflopedy může být mimořádně vhodným impulzem k řešení základních i odvozených výchovných úkolů. Zaměřuji se především na pravdivost a kladnou stránku výchovy těžce zrakově postiženého dítěte od jeho narození po dobu, kdy vstoupí do základní školy.

V české odborné literatuře je zatím svým rozsahem i obsahem jediným pramenem, který čerpá jednak ze zkušeností vlastních, jednak ze snahy zobecnit základní principy specifik výchovy. Zabývám se specifiky psychiky vnímání hmatem v kompenzačním procesu, ze kterých vycházím při praktických závěrech a radách pro rodiče. Rozhodně se vyhýbám idealizaci dětských možností a rodiče směruji k nejdůležitějším oblastem výchovy, což jsou např. hmatové a sluchové zkušenosti dítěte, vyhýbat se verbalizmu a překonat rodičovské neštěstí, o kterém dítě nesmí vědět. Výchova je radostným procesem i v tomto prostředí.

Publikace z roku 1988 je doplněna mnoha návody a obrazovou přílohou.

Rozsah 148 stran.
[ úplný text (291 kB) | english summary ]

[ zpět na seznam publikací  |  zpět na úvodní stránku ]