má fotografie

česky | English


Úvodní stránka

Životopis

Publikace

Aktuální sdělení

Doporučené adresy


PhDr. Josef Smýkal

speciální pedagog


S hlubokým zármutkem oznamujeme, že PhDr. Josef Smýkal již není mezi námi. Zemřel náhle dne 28. prosince 2017 v požehnaném věku 91 roku. Věnujme mu tichou vzpomínku.

PhDr. Josef Smýkal se za svého bohatého profesního života zasloužil mimo jiné o:

  • zvukovou knihu pro nevidomé čtenáře v ČSR (1960);
  • první československou speciální (tyflopedickou) poradnu pro rodiče nevidomých a těžce slabozrakých dětí raného období (1977), později byla transformována na Společnost pro ranou péči;
  • mateřskou školu pro nevidomé děti v Brně (1978);
  • slepecký časopis v brailleském písmu Brněnský občasník (1990), přestal vycházet v r. 2007;
  • Slepecké muzeum v Brně (1992).© 1999–2018 PhDr. Josef Smýkal