[ zpět na aktuální sdělení  |  zpět na úvodní stránku ]1. července 2014


Jak psát a číst české odvozeniny
a adaptace na cizí jazyky Brailleova písmaZmatky v tomto smyslu u nás dosahují vrcholu. Každý si volíme způsob ponejvíce podle svého momentálního nápadu. Nic nového jsem nevymyslel sám, opírám se o významného českého lingvistu dr. Petra Peňáze. Níže uvádím jeho názor a poukazuji na odvozeniny z jiných podobných francouzských výrazů, názvů a jmen.

Louis Braille (čtu Luj Braj) je autorem francouzského šestibodového reliéfního písma pro nevidomé čtenáře – děti i dospělé. Je to abeceda Louise Braille (lujse braje). Jeho původní francouzskou abecedu nazýváme Brailleovým (vynechávání písmene „e“ se pravopisně nepřipouští.) písmem, nikoliv Braillovým. Avšak adaptaci na jiné jazyky už Braille neučinil. Proto abecedy cizojazyčné, které používají Brailleův kód, nazýváme písmem brailleským (brajským) (vyslovujeme: braj, brajovo, brajské). Mohu připomenout například Versailles (čteme versaj), Versailleská mírová smlouva (versajská…). Těch francouzských příkladů bychom mohli najít více (Marseille [marsej], marseilleský přístav [marsejský přístav] a jiné). Analogicky: Beethovenovo hudební dílo, beethovenovský hudební styl. Mé připomínky hází redakce časopisu Zora „do koše“. Poslední zkomolenina byla: „Braillský“ (znovu bez písmeme „e“). Každý autor si tedy přídavné odvozeniny od jména Braille může (v časopise Zora) psát, jak ho právě napadne, jak se mu zlíbí?

[ zpět na aktuální sdělení  |  zpět na úvodní stránku ]