[ zpět na aktuální sdělení  |  zpět na úvodní stránku ]12. dubna 2013


Jan Drtina – život a dílo

Výstava k 95. výročí narození zakladatele Konzervatoře pro mládež s vadami zraku v Praze
11. března – 30. září 2013Fotografie Jana Drtiny V letošním roce si připomínáme 95. výročí narození zakladatele a prvního ředitele Konzervatoře pro mládež s vadami zraku v Praze PhDr. Jana Drtiny (22. 2. 1918 – 4. 9. 1994). Výstava Život a dílo Jana Drtiny, slavnostně otevřena v expozici Kultura nevidomých Technického muzea v Brně 11. března 2013 a trvající do konce září téhož roku, prezentuje archivní dokumenty, fotografie, různá ocenění a jiné předměty, které používal k vyučování studentů. Dokumenty jsou zapůjčeny z velké části od Libuše Drtinové, manželky Jana Drtiny, PhDr. Josefa Smýkala a v neposlední řadě kolekci doplňují exponáty ze sbírkového fondu oddělení dokumentace tyflopedických informací Technického muzea v Brně.

Brožura k výstavě: ve formátu PDF[ zpět na aktuální sdělení  |  zpět na úvodní stránku ]