[ zpět na aktuální sdělení  |  zpět na úvodní stránku ]19. července 2012


Vydal jsem vícetematickou publikaci retrospektivního obsahu Studie a statě


Dr. Smýkal v ředitelněSoučasná pracovna dr. SmýkalaObálka publikace Studie a statě Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

nabízím Vám odbornou vícetematickou publikaci retrospektivního obsahu. Zachycuje vývoj českého aplikovaného specifického náhledu na tyflopedickou teorii, praxi i historii – a jak jsem se na tom podílel svou praktickou i teoretickou činností.

Počátkem roku 2012 vyšla rozsáhlá publikace s názvem Studie a statě o 682 stranách. Kniha obsahuje více než 110 převážně barevných unikátních obrázků a několik přehledných tabulek. Zachycuje širokou paletu tyflopedických problémů, kterými žila česká i zahraniční speciálně-pedagogická minulost. Vracím se k tématům, kterými jsem se prakticky i teoreticky zabýval a rozvíjel je v posledních takřka padesáti letech. Jsou to například:

 • Historie, výchova a vzdělávání nevidomých dětí a problematika dospělých nevidomých osob
 • Kultura, estetika a umění, psychologické a gnozeologické pohledy na vnímání a provozování jednotlivých umění nevidomými (trojí funkce ruky, psychika vnímání hmatem a jiné)
 • Speciální pedagogické poradenství, pro rodiče nevidomého dítěte raného období, poradenská střediska na speciálních školách, Tyfloservis, TyfloCentrum a jiné (historie, metody, zásahy a jiné prostředky pomoci a výchovy)
 • Speciální pomůcky, historický vývoj herních pomůcek, zásady tvorby reliéfních obrázků z hlediska psychiky taktilního vnímání, příklady i jiných pomůcek, elektronika
 • Slepecká muzea evropská, obsah a témata činností patnácti evropských slepeckých muzeí, která jsem navštívil
 • Významné české i zahraniční osobnosti a jejich odkaz. Jedná se o doplnění Tyflopedického lexikonu jmenného
 • Tři vynikající osobnosti, kterým v rozšířeném textu věnuji mimořádnou pozornost. Rozsáhleji zpracovávám odkaz Valentina Haüye, Louise Braille a Karla Emanuela Macana
 • Tyflopedické kalendárium je rozsáhlé, ale časově ohraničené. Obsahuje věcné i osobní údaje české i světové
 • Závěrečná část má přílohy
  • souhrn (český, anglický, německý, ruský)
  • rozsáhlý seznam literatury, která se vztahuje k projednávaným tématům
  • internetové prameny (české i cizojazyčné)
  • jmenný rejstřík obsahuje asi 1100 jmen osobností zmiňovaných v textu
  • vysvětlivky věcných údajů a seznam užitých zkratek.

Bylo vydáno pouze 100 výtisků. Prosím proto, abyste projevili svůj případný zájem na mailovou adresu autora. Jeden výtisk knihy bude účtovám podle kupní smlouvy za 500,&ndash Kč bezhotovostní formou na účet uvedený v objednané knize a prodávajícím podepsané smlouvě. Doplníte svým podpisem, případně razítkem a smlouva nabývá platnosti. Pro objednávky využijte mailové adresy smykal.j@volny.cz.

Úplný text publikace naleznete zde.

[ zpět na aktuální sdělení  |  zpět na úvodní stránku ]