[ zpět na aktuální sdělení  |  zpět na úvodní stránku ]30. ledna 2012


Významné události v roce 2012Dvacáté výročí vzniku Slepeckého muzea v Brně vytvořilo zvláště vhodné prostředí a stalo se inspirující pro malou vzpomínku. V této souvislosti je třeba připomenout zásluhy tehdejší brněnské Oblastní odbočky České unie nevidomých a slabozrakých, která se stala prvním zřizovatelem Slepeckého muzea v Brně na Chaloupkově ulici č. 7 (5. května 1992) – i když v této době vystavené sbírky stále zůstávaly v mém vlastnictví. Ještě tentýž rok se stala zřizovatelem Federace nevidomých a slabozrakých (FENES) jako zastřešující dvou českých a jedné slovenské organizace nevidomých a slabozrakých, na kterou jsem převedl vlastnictví své sbírky. Po rozdělení federálního státu na Českou a Slovenskou republiku (1993) se federace transformovala na Společenství organizací nevidomých a slabozrakých (SONS). V řadě dalším zřizovatelem Slepeckého muzea se stala České unie nevidomých a slabozrakých (ČUNS, 1994). Po vzniku Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS, 1996) přešla na ni zřizovatelská práva. Po dosti dlouhých a složitých jednání bylo smluvně Slepecké muzeum z Chaloupkovy ulice přestěhováno na Purkyňovu ulici 105 a zřizovatelská práva i povinnosti převedeny na Technické muzeum v Brně. Vzniklo oddělení pro slepeckou historii (2000), od roku 2004 přejmenováno na oddělení dokumentace tyflopedických informací TMB. Počátkem roku 2002 byla otevřena expozice Kultura nevidomých. V roce 1996 jsem předal vedení Muzea Elišce Hluší a zůstal jsem zde pracovat jako vědecký pracovník. Důvodem tak složité cesty, kterou Muzeum prošlo, byla jednak změna státního federativního zřízení republiky, jednak nevyjasněné vztahy obou českých slepeckých organizací a po jejich sloučení i nakonec nedostatek finančních prostředků.

Ke dvacátému výročí vzniku Slepeckého muzea a desátému výročí otevření expozice Kultura nevidomých jsme připravili několik kulturních akcí:

  1. V únoru vyjde moje rozsáhlá publikace s názvem Studie a statě.
  2. Dne 12. února v 15 hodin v galerii Měšťanka v rodné obci zakladatele Muzea Vlčnově bude k pětaosmdesátinám zakladatele Slepeckého muzea v Brně vernisáž výstavy historických slepeckých pomůcek. Výstava potrvá do 25. března.
  3. Dne 2. dubna v 16 hodin v expozici Kultura nevidomých TMB se koná vernisáž tematicky zajímavé výstavy se zaměřením na osobnost a činnost brněnského tvůrce a výrobce mnoha slepeckých pomůcek Františka Urbana. Na vernisáži bude jeho dílo oceněno in memoriam za přítomnosti jeho syna, bývalého hobojisty Národního divadla v Brně.
  4. Tradiční koncert Vítání jara se koná v úterý dne 3. dubna 2012 v 17 hodin v koncertním sále Konzervatoře Brno. Pro svůj neobvyklý program bude zvláště přitažlivý.
  5. V letošním roce si rovněž připomínáme 35. výročí založení první československé poradny pro rodiče nevidomých dětí raného věku. Založil jsem ji při ZŠ pro nevidomé a slabozraké žáky v Brně.

Kontakt:
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105
Tel.: 541 421 488
E-mail: hlusi@technicalmuseum.cz
Skype: hlusie

Máte-li hlubší zájem o brněnské Slepecké muzeum, odkazuji na svou publikaci Vznik a vývoj Slepeckého muzea v Brně, která je elektronicky k dispozici zde.

Pokud Vás zajímá vznik a vývoj poradenství pro rodiče nevidomého dítěte raného období, doporučuji svou publikaci Hovory s rodiči o výchově nevidomého dítěte.[ zpět na aktuální sdělení  |  zpět na úvodní stránku ]