[ zpět na aktuální sdělení  |  zpět na úvodní stránku ]7. ledna 2011


Konzervatoř pro mládež s vadami zraku v PrazePředseda Klubu učitelů hudby se zrakovým postižením dal souhlas k uveřejnění části zápisu z listopadového setkání komise, které zde uvádím:

IV.
L. Zajíc dále informoval o iniciativě PhDr. Josefa Smýkala. Jde o snahu o zdůraznění přínosu některých hudebních pedagogů a skladatelů se zrakovým postižením pro vznik a vývoj Konzervatoře Jana Deyla a úroveň hudebního vzdělávání zrakově postižených v naší zemi vůbec. V této souvislosti PhDr. Smýkal upozorňuje zjm. na práci dlouholetého ředitele konzervatoře PhDr. Jana Drtiny. Domnívá se, že jeho odkaz by mohl být zhodnocen např. změnou názvu nynější konzervatoře s tím, že Prof. Jan Deyl, jehož jméno nyní škola nese, rozhodně nebyl tak horlivým a úspěšným zastáncem hudebního vzdělávání zrakově postižených.
K tomuto bodu proběhla bohatá diskuse, v níž většina členů vyslovila svůj souhlas s tím, že by mělo docházet zjm. ze strany konzervatoře samotné k větší propagaci práce mnoha zrakově postižených pedagogů a skladatelů, kteří se o existenci školy v dnešní podobě v minulých dobách významně zasloužili. Odkaz těchto osobností by mohl být připomenut při akcích souvisejících s výročím školy, také např. u příležitosti konání interpretační soutěže a dalšími vhodnými způsoby. Bylo dohodnuto, že členové Klubu v souladu s tímto názorem osloví vedení konzervatoře. Dále bylo navrženo, aby v případě souhlasu PhDr. Smýkala byl na stránkách uveřejněn odkaz na jeho webové stránky.
[ zpět na aktuální sdělení  |  zpět na úvodní stránku ]