[ zpět na aktuální sdělení  |  zpět na úvodní stránku ]8. ledna 2009


Dva významné roky


Rok Karla Emanuela Macana proběhl mimořádně úspěšně a již zde máme rok Louise Brailla.


Portrét K. E. Macana z obálky publikace Františka CingeraU příležitosti 150. výročí narození (1858-1925) tohoto nevidomého hudebního skladatele a tvůrce české slepecké kultury proběhlo několik koncertů s jeho skladbami (Brno, Kolín, Praha), dvě tematicky zaměřené výstavy (Brno a Pardubice), vyšlo na celou desítku článků (časopis Zora) a byla vydána první ucelená publikace o jeho životě a díle (Knihovna a tiskárna K. E. Macana, Praha). Knihovnám i jednotlivcům je k dispozici prostřednictvím ktn@ktn.cz.
Portrét L. BraillaA již zde máme rok Louise Brailla (1809-1852), nevidomého tvůrce písma ze šesti reliéfních bodů, které nevidomým čtenářům slouží dodnes. Je kompatibilní i s elektronickou technikou. Navštivte tematickou výstavu v Technickém muzeu v Brně (hlusi@technicalmuseum.cz) a slavnostní koncert v Brně. O L. Braillovi vyjde šest příspěvků v časopisu Zora. Více se o L. Braillovi dozvíte také v mých publikacích a v mém Tyflopedickém lexikonu jmenném.

Braillova slepecká abeceda

Ukázka braillského tisku

[ zpět na aktuální sdělení  |  zpět na úvodní stránku ]