[ zpět na aktuální sdělení  |  zpět na úvodní stránku ]25. června 2003


Dvě události v českém slepeckém muzejnictví


1.
Dne 5. června bylo konečně otevřeno Technické muzeum v Brně. Otevřena byla rovněž expozice slepeckého oddělení pod názvem Kultura nevidomých. Prostora pro tuto expozici je sice dostačující, avšak její architektonické řešení se muselo až příliš podřídit navrhovatelům a výrobcům praktikáblů. Bylo také těžké překonávat jejich programovanou představu o úkolech slepecké expozice. A tak většina sbírkových předmětů zůstává v depozitáři. Podle předpokladů vedení muzea budou trvalým doplňkem činnosti tematické výstavy.

2.
Po dlouhých a nezdá se mi že vždycky dostatečně vstřícných jednáních ze strany vedení muzea, byla konečně Ministerstvem kultury schválena výstava v Moskvě pod názvem Svět haptický - II. Vedení Technického muzea v Brně zdůvodňovalo svůj přinejmenším váhavý přístup tím, že snad všude jinde než v Rusku by tato výstava byla schválena bez výhrad. Během jednoho roku se tak důvody, proč vedení TMB otálelo se souhlasem, měnily. Vedení muzea dalo souhlas prakticky na poslední chvíli, zato však Ministerstvo kultury tak učinilo k překvapení všech obratem. Výstava v Moskvě potrvá od 15. září do konce listopadu 2003.
[ zpět na aktuální sdělení  |  zpět na úvodní stránku ]