[ zpět na aktuální sdělení  |  zpět na úvodní stránku ]14. listopadu 2002


Svět haptický - II


Po mimořádném úspěchu výstavy Svět haptický - I, která dosud probíhá v Brně na Radnické ulici č. 10, bude od září do prosince 2003 obdobná výstava v Moskvě. Pro připomenutí: bude to výstava historických reliéfů (obrázků, zeměpisných map a technických nákresů), které byly vytvořeny v 19. a 20. století jako školní pomůcky pro nevidomé žáky. Tento unikátní soubor speciálních učebních pomůcek bude doplněn několika uměleckými předměty, jejichž autory jsou: proslulý výtvarník haptické intarzie Rudi Lorenz, nevidomá sochařka Božena Vavreková-Přikrylová (pět plastik a jedna socha a) a amatérka Dagmar Vohradská (textilní intarzie). Všichni z Brna.

Projekt této ojedinělé výstavy jsem zpracoval při použití sbírkových předmětů Oddělení pro slepeckou historii TMB i zápůjček soukromých osob. Moskevské centrální slepecké muzeum jej přijalo. Oddělení pro slepeckou historii Technického muzea v Brně zajišťuje veškerá potřebná realizační opatření. Bez nepostradatelné spolupráce s Českým kulturním centrem v Moskvě by se tato významná mezinárodní akce nemohla konat.


fotografie budovy Moskevského centrálního slepeckého muzea
Obr.: Budova Moskevského centrálního slepeckého muzea


Předem děkuji Všem, kdo se budou podílet na realizaci výstavy, za vstřícné jednání, organizační, materiální, překladatelskou i jinou pomoc. Jsou to: Prezidium Ruské společnosti nevidomých (VOS), ředitelství kulturního a Sportovního centra v Moskvě, vedení slepeckého muzea v Moskvě, Ministerstvu kultury (povolení vývozu sbírek), ředitelství Technického muzea v Brně, vedoucí oddělení pro slepeckou historii v Brně a odborným pracovníkům Technického muzea v Brně.
[ zpět na aktuální sdělení  |  zpět na úvodní stránku ]