[ zpět na aktuální sdělení  |  zpět na úvodní stránku ]14. května 2001


Slepecké muzeum v nových prostorách


V Oddělení pro slepeckou historii Technického muzea v Brně je stále živo. V současné době je dokončena inventarizace exponátů a průběžně jsou prováděny restaurátorské práce na některých předmětech, především na těch, kterým hrozilo, že je nějaký funkcionář SONS přijde vyhodit, aby vyřešil nedostatek místa. Vzpomeňme, jak jsme si v bývalých prostorách na Chaloupkově ulici stěžovali na jeho nedostatek. Nemáme ho zrovna nadbytek, ale podle scénáře a architektova plánu nových prostor jsme nanejvýš spokojeni. Přestaly trvalé problémy s ekonomickým oddělením SONS. Trvalé napětí a nejistota jsou vystřídány pracovní pohodou a pochopením ze strany vedení TMB i ze strany ostatních zaměstnanců. Bývalý laický dohled byl nahrazen odbornou pomocí. Slepecké oddělení je neustále doplňováno novou technikou a novými přírůstky do depozitu.

S otevřením celého komplexu muzea se počítá v květnu 2001.

Přesto, že s novou organizací, inventarizací, rozsáhlými restaurátorskými pracemi aj., je neustále mnoho práce, vedení slepeckého oddělení se činí. Mimo všem známých hudebních dýchánků to byl tradiční koncert Vítání jara v koncertním sále brněnské konzervatoře. Měl mimořádný úspěch. Pro budoucí slepeckou knihovnu, která bude součástí expozice, a obsahuje na 400 vzácných tisků, chystáme přetisky vědecké literatury i beletrie. Rovněž chystáme možnost poslechu autentických nahrávek bývalé samizdatové literatury.

Slepecké oddělení zapůjčuje předměty na výstavy, které organizují jiná odd. TMB, účastní se výstavy zdravotnické techniky, která probíhá v brněnské Měnínské bráně a přes odpor vedoucí brněnského TyfloCentra bude mít svou vitrínu na tmavomodrém festivalu v Brně.

Jsem přesvědčen, že v nových podmínkách se bude bádání ve slepecké historii i uchovávání a zpracovávání vzácných tyflofaktů lépe dařit a že činnost oddělení pro slepeckou historii bude i nadále na čelném místě v Evropě.


fotografie budovy Technického muzea v Brně
Obr.: budova Technického muzea v Brně
[ zpět na aktuální sdělení  |  zpět na úvodní stránku ]