[ zpět na aktuální sdělení  |  zpět na úvodní stránku ]10. ledna 2001


Situace ve slepeckém oddělení TMB


Více než po dva měsíce jsme se věnovali tematickému uspořádání nového depozitáře. Mám velkou radost, že původně moje sbírky se konečně po několika desetiletích staly státním majetkem. Již nikdo z členů Republikové rady Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých nemůže vykřikovat, že nám ty staré krámy vyhází a bude hned místa dost. Již nikdo slepecké muzeum nepřipraví o 30.000 Kč, jak učinila zmíněná organizace, již nebude muzeum platit 20 % svých skromných příjmů ekonomickému oddělení, účtování je zdarma. Již se nemusíme podrobovat náladám statutárního zástupce organizace a nebudeme pod kuratelou ani jiných nekompetentních pracovníků. Nyní je už vedení slepeckého oddělení Technického muzea města Brna svobodné a jenom na paní vedoucí záleží, jaká bude jeho budoucnost.

Dali jsme do provozu sázecí stroj, lis i počítač. V nejbližší době začneme tisknout Brněnský občasník v braillském písmu. Přijímáme přihlášky na adrese: muzeum@braillnet.cz a vyjde 1. číslo BO v digitalizované podobě; objednávky na adrese pokorny.j@atlas.cz.

Po zemřelém Klementu Lukešovi jsme získali rozsáhlou a jedinečnou jeho sbírku reliéfních zeměpisných map i jiných tyflofaktů.

Budova muzea je již stavebně prakticky připravena k instalování sbírek. V současné době jednotlivá oddělení dokončila výstavní projekty a bude vypsána veřejná soutěž o realizaci zařízení jednotlivých sálů.

Oddělení pro slepeckou historii uspořádalo v prosinci hudební dýchánky, na kterých vystoupili posluchači brněnské konzervatoře.

Vedení slepeckého oddělení Technického muzea v Brně přeji hodně zdaru.
[ zpět na aktuální sdělení  |  zpět na úvodní stránku ]