[ zpět na aktuální sdělení  |  zpět na úvodní stránku ]22. září 2000


Slepecké muzeum je v bednách


Po obtížných jednáních s Republikovou radou a prezidentem Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých došlo k jejich souhlasu s předání Slepeckého muzea Technickému muzeu v Brně (dále TMB), ve kterém bude organizačně včleněno jako jedno z jeho oddělení pod názvem Oddělení pro slepeckou historii. V současné době je proto výstavní činnost pravděpodobně na jeden rok zastavena. Výhledově se počítá s otevřením nových výstavních prostor v září roku 2001. O zpřístupnění sbírek budete včas informováni. Dne 1. září tohoto roku vstoupila smlouva v platnost.

Činnost slepeckého oddělení TMB však není úplně zastavena. Probíhat mohou nejen individuální konzultace, pomoc studentům oboru tyflopedie (oftalmopedie), ale také speciální semináře. Pokračuje i rozšiřování sbírek, pro které můžete přispět i vy. Po přestěhování budou oznámena telefonní čísla, adresa a e-mail, na kterých obdržíte přesnější informace. V současné době jsou kontakty na Slepeckého oddělení TMB nezměněny. K dispozici je rovněž mobilní tel. 0603 - 484 347.

Proč vlastně došlo k této zásadní změně?

1) sbírek neustále přibývá a prostory na Chaloupkově ul. již nedostačují;
2) na zasedání Republikové rady SONS údajně zaznělo řešení, že by mohla být jmenována skupina, která řadu starých krámů vyhází (!) a tím se místo získá;
3) u vedení muzea vznikla oprávněná obava, že k takovému řešení dojde, čímž se prokáže nebezpečí laického řešení situace;
4) Technické muzeum navrhlo převzít Slepecké muzeum, což vyřeší nedostatečné výstavní prostory, ale především zajistí odborný přístup ke vzácným a jedinečným sbírkám.

Stejně komplexní sortiment sbírek hned tak v jiných slepeckých muzeích nenajdete. O tom jsem se přesvědčil nejen z mnoha katalogů, ale také z osobních návštěv jednak zahraničních návštěvníků v Brně, jednak jsem několik zahraničních muzeí navštívil. Odborné pracoviště vyžaduje odborný dozor. Sbírky, které jsem shromažďoval po celý život, i ty, které jsme získali od roku 1992, se tímto opatřením stávají státním majetkem. A nemůže nikdo řešit prostorové ani jiné problémy tím, že "ty staré krámy vyhází". Nyní už bude záležet pouze na vedoucí slepeckého oddělení.

Touto cestou děkuji všem příznivcům bývalého Slepeckého muzea, především těm, kteří obohatili jeho sbírky, i těm, kteří muzeum často navštěvovali i jinak pomáhali. Prosím, abyste laskavě zachovali svému muzeu přízeň i nadále.

V rámci SONS postrádalo muzeum jakoukoliv hmotnou podporu a navíc za účtování ministerstvem přidělených skromných finančních prostředků platilo Sjednocené organizaci NS horentní částky. Zvláště v tomto roce (podle sdělení odpovědné pracovnice Ministerstva kultury), údajně z iniciativy prezidenta SONS, neobdrželo muzeum ani ze strany tohoto ministerstva žádné finanční prostředky. Vedoucí muzea i dobrovolní spolupracovníci byli tímto zásahem nuceni na provoz vydělat svou nadstavbovou mimosmluvní činností.

Dnem 1. září 2000 odevzdala vedoucí muzea SONS veškeré stávající finanční prostředky.

Je třeba říct, že provoz slepeckého muzea na Chaloupkově ulici byl finančně náročný, protože bylo potřeba zaplatit veškeré režie, a nejen související s činností muzea.

S povděkem jsem přijal rozhodnutí prezidenta SONS, že si vedoucí muzea může s sebou vzít i mimosbírkové předměty, které považuje za nezbytné pro další činnost. Po nesouhlasu o finančních prostředcích tuto změnu v postoji prezidenta SONS veřejně kvituji s povděkem.

S "Domem slepých" se loučím smutně. Vzpomínám na počáteční nadšení, které bylo ze strany České unie nevidomých a slabozrakých realizováno obrovskými finančními náklady na rozsáhlé stavební adaptace celé budovy i jiné nutné výdaje na zařízení. To všechno díky prvnímu prezidentu ČUNS Jiřímu Stehnovi. Tehdy druhý nově zvolený prezident Milan Pešák dovedl podpořit i vydavatelskou činnost muzea. Děkuji mu za jeho tehdejší velkorysost. Všechny počáteční strasti i následné úspěchy a radosti při budování jedinečného Slepeckého muzea popisuji ve své brožurce, která vyšla v běžném i braillském písmu.

Na konec tohoto sdělení uveřejňuji oznámení, že Oddělení pro slepeckou historii Technického muzea v Brně hodlá založit klub přátel. Hlásit se můžete na e-mail muzea nebo přímo na adresu: Technické muzeum, odd. pro slepeckou historii, Purkyňova 99, 612 00 Brno. Přihlášky můžete posílat i na můj e-mail.
[ zpět na aktuální sdělení  |  zpět na úvodní stránku ]