[ zpět na aktuální sdělení  |  zpět na úvodní stránku ]15. srpna 2000


Nový Svaz invalidů?


Tato otázka každému z nás vyvstane po přečtení dvou článků uveřejněných v časopise Zora. Jsou naši nevidomí a těžce slabozrací občané o této nové tzv. "zastřešující" organizaci podrobně informovaní? Časopis Zora čtu pravidelně, ale nevím o tom, že by se čtenářům vysvětlilo, z jakých důvodů vzniká tato "zastřešující" organizace. My starší si moc dobře pamatujeme, co to znamenalo, když vedoucí strana a úředníci socialistické vlády direktivně přikázali založit "zastřešující" byrokratickou sjednocenou organizaci Svazu invalidů. Že by se znovu nenápadně formovalo cosi, co je organizováno shora a prospěšné jen vládním úředníkům? Slušní funkcionáři by toto nové organizační opatření měli všem svým členům vysvětlit. Z odborného hlediska mám oprávněné obavy, aby se zdravotně postižení občané nesjednocovali pod jeden obecný pojem, ve kterém by zmizela specifika jednotlivých druhů těžce zdravotně postižených lidí. Tato specifika jsou v jednotlivých případech diametrálně rozdílná. Jsou si toho vědomi ti, kteří uposlechli a tuto novou koncepci začínají uplatňovat, nebo peníze pro zaměstnance této organizace jsou až na prvním místě? Lidé mají nárok vědět, kolik vznikne nových placených pracovníků, jaké finanční prostředky se utopí v soukolí byrokracie.

Tyto myšlenky sděluji na tomto místě pro své zkušenosti s tím, že podobné otázky časopis Zora neuveřejní. S funkcionáři Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých se o podobných problémech diskutovat nedá, už jednou jsem byl za své názory disciplinárně potrestán, navíc mi nebyly prezidentem této organizace přiznány odměny.
[ zpět na aktuální sdělení  |  zpět na úvodní stránku ]