[ zpět na aktuální sdělení  |  zpět na úvodní stránku ]3. dubna 2000


Seznamte se...


Úplný text Tyflopedického lexikonu jmenného je již uveřejněn na mých stránkách vedle ostatních publikací. Tak jako u všech uveřejněných knih, je kompletní znění i této publikace zpracováno do jedné samostatné stránky. I při tak velkém rozsahu (1,26 MB) nebude, doufám, příliš na závadu delší doba jejího stahování, ani delší doba jejího zpracování vaším prohlížečem.

Na druhou stranu má kniha takové uspořádání, které umožňuje relativně snadnou prohlídku. Orientaci snad napomůže obsah, ve kterém najdete odkazy na jednotlivá písmena abecedy ve jmenném rejstříku i textové části. V úvodu každého písmene abecedy ve jmenném rejstříku je navíc uveden odkaz na začátek daného písmene v části textové.

Lexikon mohu podle možností doplňovat, k čemuž využiji i vašich návrhů a informací.

Jak se povedlo zpracování této rozsahem větší publikace, můžete posoudit sami. Zde je.
[ zpět na aktuální sdělení  |  zpět na úvodní stránku ]