[ zpět na aktuální sdělení  |  zpět na úvodní stránku ]22. listopadu 1999


Výzva


Obracím se ke všem členům Republikové rady Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, předsedům oblastních a okresních odboček i ke všem členům této organizace, abyste podpořili další rozvoj Slepeckého muzea v Brně, které se pomalu, ale jistě stává jediným skladištěm proto, že jeho prostory jsou nedostačující. Mnoho exponátů získaných v poslední době je nouzově uskladněno, nelze konat tematické výstavy, pro které nejsou dostatečné prostory. Při větším počtu návštěvníků je ztížen pohyb osob, výklad a individuální přístup.
Obracím se ke všem funkcionářům Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, abyste přijali velkorysé podmínky brněnského Technického muzea, které je připraveno poskytnout dostatečné prostory včetně technické pomoci.

Jako zakladatel Slepeckého muzea v Brně vás vyzývám, abyste nouzi o prostor muzea řešili ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně.

Jsem přesvědčený, že myšlenka spolupráce s Technickým muzeem je realizovatelná a prospěje trvalému rozmachu činnosti Slepeckého muzea a tím i vaší organizaci.

Josef Smýkal
[ zpět na aktuální sdělení  |  zpět na úvodní stránku ]