má fotografie

česká verze    english version

Úvodní stránka

Můj životopis

O mých publikacích

Nabídka služeb

Aktuální sdělení

Doporučené adresy


PhDr. Josef Smýkal

speciální pedagog


Dovolte, abych Vás směl přivítat na své stránce s důvěrou, že budete mít zájem o využití mých publikací, aktuálních sdělení i jiné, které tímto nabízím. Tematicky souvisejí se speciálně pedagogickými otázkami především v oboru výchovy a vzdělávání nevidomých dětí i dospělých a historii péče o zrakově těžce postižené obecně z historického pohledu. Jako úvodní informaci uvádím, že jsem založil:

  • zvukovou knihu pro nevidomé čtenáře v ČSR (1960)
  • první československou speciální (tyflopedickou) poradnu pro rodiče nevidomých a těžce slabozrakých dětí raného období (1977); později byla transformována na Společnost pro ranou péči
  • mateřskou školu pro nevidomé děti v Brně (1978)
  • slepecký časopis v brailleském písmu Brněnský občasník (1990), přestal vycházet v r. 2007
  • Slepecké muzeum v Brně (1992)


Rád bych ještě upozornil na své četné publikace. Pro nevidomé čtenáře jsou dostupné v digitálním formátu.


© 1999–2017 PhDr. Josef Smýkal